drlykissas.com

Ρομποτική Χειρουργική Ισχίου Mako

Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου είναι μια πάθηση κατά την οποία ο χόνδρος που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες υφίσταται προοδευτική φθορά και καταστροφή. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονο πόνο, απώλεια λειτουργικότητας και δυσκολία ακόμη και στο περπάτημα. Συνεπώς, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για ασθενείς που επιθυμούν να παραμείνουν δραστήριοι για όσο το δυνατόν περισσότερο στη ζωή τους. Σε προχωρημένες περιπτώσεις, όπου η άρθρωση του ισχίου έχει υποστεί εκτεταμένη φθορά, τα συντηρητικά μέτρα αντιμετώπισης δεν προσφέρουν ουσιαστικά ή μακροχρόνια αποτελέσματα. Τελική λύση σε τέτοια περιστατικά είναι η χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών με ειδικά εμφυτεύματα. Ωστόσο, η ακριβής τοποθέτηση των εμφυτευμάτων ακριβώς στο σημείο που πρέπει αποτελεί ιδιαίτερα λεπτή διαδικασία. Εδώ συμβάλλει καθοριστικά η ενσωμάτωση της ρομποτικά υποβοηθούμενης τεχνολογίας, η οποία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τους χειρουργούς στην επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Η τεχνολογία του ρομποτικού συστήματος MAKO® παρέχει ένα εξατομικευμένο χειρουργικό σχέδιο βασισμένο στη μοναδική ανατομία του εκάστοτε ασθενούς. Αρχικά γίνεται μια αξονική τομογραφία της πάσχουσας άρθρωσης. Η αξονική τομογραφία στη συνέχεια φορτώνεται στο λογισμικό του ρομποτικού συστήματος MAKO και δημιουργείται ένα τρισδιάστατο μοντέλο του ισχίου. Αυτό το τρισδιάστατο μοντέλο χρησιμοποιείται για να σχεδιάσει την επέμβαση και να βοηθήσει τον χειρουργό να πραγματοποιήσει την ολική αρθροπλαστική του ισχίου.

Το σύστημα MAKO® ενσωματώνει πολλά βασικά τεχνολογικά στοιχεία. Αρχικά, διαθέτει ένα ρομποτικό βραχίονα, ο οποίος παρέχει στον χειρουργό μια φυσική διεπαφή μέσω της οποίας επιτυγχάνεται ακριβής έλεγχος των χειρουργικών εργαλείων. Ο βραχίονας ενισχύει την ικανότητα εκτέλεσης σύνθετων κινήσεων με αυξημένη ακρίβεια. Επίσης, διαθέτει προηγμένο λογισμικό προεγχειρητικού σχεδιασμού. Πριν από τη χειρουργική επέμβαση, λαμβάνονται αξονικές τομογραφίες (CT) οι οποίες εισάγονται στη συνέχεια στο λογισμικό του MAKO® για τη δημιουργία εξατομικευμένου τρισδιάστατου μοντέλου της άρθρωσης του ισχίου του ασθενούς. Αυτό επιτρέπει αυξημένη ακρίβεια στον προεγχειρητικό σχεδιασμό και την εκτέλεση της χειρουργικής επέμβασης, η οποία είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στη μοναδική ανατομική δομή του εκάστοτε ασθενούς. Με τον τρόπο αυτό, παράγεται ένα προεγχειρητικό σχέδιο το οποίο δίνει έμφαση στη θέση του εμφυτεύματος και την επιλογή το ιδανικού μεγέθους εμφυτεύματος για την αναπαραγωγή της φυσιολογικής ανατομίας του ίδιου του ασθενούς. Τέλος, το σύστημα αυτό παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το σύστημα MAKO® προσφέρει απτική, οπτική και ακουστική ανατροφοδότηση, βοηθώντας τον χειρουργό να τηρήσει το προκαθορισμένο χειρουργικό σχέδιο.

Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου με το ρομποτικό σύστημα MAKO® αφορά ασθενείς που πάσχουν από φλεγμονώδη ή εκφυλιστική νόσο του ισχίου. Αυτές οι αρθρίτιδες περιλαμβάνουν την οστεοαρθρίτιδα, τη μετατραυματική αρθρίτιδα, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, την άσηπτη νέκρωση του ισχίου και τη δυσπλασία του ισχίου.

Πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ρομποτική Χειρουργική Ισχίου MAKO®

Αρχικά, η ακρίβεια που συνεπάγεται η ρομποτική χειρουργική του ισχίου με το σύστημα MAKO® συνδράμει στην ελάττωση του περιθωρίου λάθους, οδηγώντας σε βελτιωμένη ευθυγράμμιση και τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Αυτή η ακρίβεια είναι κρίσιμη για τη μακροζωία του εμφυτεύματος, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για νέα χειρουργική επέμβαση. Παράλληλα, η δυνατότητα προγραμματισμού της χειρουργικής επέμβασης σε εικονικό περιβάλλον επιτρέπει την προσαρμογή της χειρουργικής επέμβασης στην ανατομία του εκάστοτε ασθενούς, η οποία θα οδηγήσει σε άριστα αποτελέσματα. Οι ασθενείς συχνά αναφέρουν μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη λειτουργική απόδοση της άρθρωσης του ισχίου σε σχέση με τη συμβατική αρθροπλαστική του ισχίου. Τέλος, η αυξημένη ακρίβεια και ο έλεγχος που παρέχει το ρομποτικό σύστημα μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο επιπλοκών.

Η ρομποτική χειρουργική του ισχίου με τη χρήση του συστήματος MAKO® αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο στον τομέα της ορθοπεδικής χειρουργικής. Με την ενσωμάτωση της προηγμένης ρομποτικής τεχνολογίας με λεπτομερή προεγχειρητικό σχεδιασμό και διεγχειρητική ανάδραση σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα MAKO® βελτιώνει την ακρίβεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων αντικατάστασης των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών του ισχίου.

BHMA 1. ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΒΗΜΑ 2. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η χειρουργική επέμβαση εκτελείται από έναν έμπειρο ορθοπαιδικό χειρουργό, ο οποίος καθοδηγεί τον ελεγχόμενο από τον χειρουργό ρομποτικό βραχίονα κατά τη διάρκεια της επέμβασης για να τοποθετήσει το εμφύτευμα με ακρίβεια στην άρθρωση του ισχίου. Το ρομποτικό σύστημα MAKO® δεν εκτελεί την χειρουργική επέμβαση, δεν λαμβάνει αποφάσεις από μόνο του και δεν κινείται χωρίς ο χειρουργός να καθοδηγήσει τον ρομποτικό βραχίονα.