drlykissas.com

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ – ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ

Η σπονδυλοδεσία είναι μια χειρουργική διαδικασία για την μόνιμη σύνδεση 2 ή περισσότερων οστών (σπονδύλων) της σπονδυλικής στήλης. Η ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσία χρησιμοποιεί πάντα μικρότερη τομή από μια παραδοσιακή χειρουργική επέμβαση σπονδυλοδεσίας.

Οι σπόνδυλοι είναι τα μικρά οστά που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη. Οι σπόνδυλοι στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο και διαχωρίζονται με τους μεσοσπονδύλιους δίσκους. Αυτά τα οστά περιβάλουν και προστατεύουν τον ευαίσθητο νωτιαίο μυελό, ο οποίος στέλνει και λαμβάνει πληροφορίες από τον εγκέφαλό στο υπόλοιπο σώμα.

Διάφορες παθήσεις μπορεί να κάνουν τους σπόνδυλους να κινούνται ο ένας επί του άλλου περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τάση στα γύρω νεύρα, τους συνδέσμους και τους μύες, προκαλώντας πόνο. Η σπονδυλοδεσία μπορεί να σταματήσει αυτόν τον πόνο εμποδίζοντας 1 ή περισσότερους από τους σπονδύλους να κινηθούν.

Ανάλογα με το πρόβλημα, ο χειρουργός μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικές τεχνικές. Για παράδειγμα, με την ελάχιστα επεμβατική πλάγια σπονδυλοδεσία, ο χειρουργός προσεγγίζει τους σπονδύλους από το πλάι. Με την ελάχιστα επεμβατική οπίσθια σπονδυλοδεσία, ο χειρουργός προσεγγίζει τη σπονδυλική στήλη μέσω της πλάτης ή της μέσης.

Η ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσία (ΟΠΙΣΘΙΑ Ή ΠΛΑΓΙΑ) ενδείκνυται για μια ποικιλία παθήσεων, όπως: 

  • Η Εκφυλιστική νόσος του δίσκου (δισκοπάθεια)
  • Η Σπονδυλική στένωση
  • Η Σπονδυλολίσθηση
  • Η Σκολίωση
  • Το κάταγμα της σπονδυλικής σας στήλης
  • Η λοίμωξη της σπονδυλικής στήλης
  • Οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης 

 

Πλεονεκτήματα της Πλάγιας Προσπέλασης

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Δρ. Μάριος Λυκίσσας, πρωτοπόρος στην πλάγια προσπέλαση της σπονδυλικής στήλης με μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και βραβεία πάνω στην έρευνά του για την πλάγια προσπέλαση, θεωρεί ότι το βασικό πλεονέκτημα της προσπέλασης αυτής της σπονδυλικής στήλης είναι το γεγονός ότι οι τομές που χρησιμοποιούνται είναι σημαντικά μικρότερες από τις τομές των παραδοσιακών προσπελάσεων και επομένως το αισθητικό αποτέλεσμα σαφώς καλύτερο. Επιπλέον, ο Δρ. Λυκίσσας υποστηρίζει ότι προσεγγίζοντας τη σπονδυλική στήλη από μια πλάγια τομή ο χειρουργός της σπονδυλικής στήλης προστατεύει τα ζωτικά όργανα της κοιλιάς, τους μύες και τα νεύρα που βρίσκονται σε κίνδυνο με τις παραδοσιακές προσπελάσεις της σπονδυλικής στήλης. Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι είναι αναίμακτη.

Διαδερμική Πλάγια Προσπέλαση

Μια πλέον σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση της σπονδυλικής στήλης είναι αυτή της πλάγιας προσπέλασης η οποία προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές προσπελάσεις, διατηρώντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα των τελευταίων. Σε αυτή την ελάχιστα επεμβατική τεχνική, ο ασθενής τοποθετείται στο πλάι. Ο χειρουργός της σπονδυλικής στήλης θα εντοπίσει τον δίσκο που έχει προσβληθεί χρησιμοποιώντας ακτινοσκοπικό έλεγχο και θα τον προσεγγίσει κάνοντας μια μικρή πλάγια τομή μήκους 2 εκατοστών. Μέσω αυτής της τομής, ο ψοΐτης μυς είναι ο μόνος που θα πρέπει να προσπελαστεί.

Κατά την προσπέλαση δια του ψοΐτη μυ αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης, χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές παρακολούθησης των νευρικών ριζών μειώνοντας στο ελάχιστο τον κίνδυνο τραυματισμού τους. Όταν ο εκφυλισμένος δίσκος είναι πλέον ορατός, ο χειρουργός της σπονδυλικής στήλης τον αφαιρεί προσεκτικά, απελευθερώνει σχολαστικά τις παραμορφωτικές δυνάμεις της σπονδυλικής στήλης και προετοιμάζει τους παρακείμενους σπονδύλους για τη σπυνδολοδεσία. Το κατεστραμμένο μέρος του δίσκου αφαιρείται και ο εξειδικευμένος κλωβός στήριξης τοποθετείται. 

Η τεχνική της πλάγιας προσπέλασης της σπονδυλικής στήλης μπορεί να συνδυαστεί με ελάχιστα επεμβατικές οπίσθιες τεχνικές και έτσι να επιτευχθεί 360° σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Σε περιπτώσεις ασθενών με εκφύλιση ενός ή δύο επιπέδων η πλάγια προσπέλαση μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει επαρκή σπονδυλοδεσία.

Διαδερμική Οπίσθια Προσπέλαση

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμική οπίσθια σπονδυλοδεσία, χρησιμοποιώντας την οπίσθια δια των μυών της μέσης ή της ράχης προσέγγιση στην οσφυϊκή ή την θωρακική σπονδυλική στήλη, αντιστοίχως,  δεν έχουν καμία απώλεια αίματος και έχουν ελάχιστο τραυματισμό των μαλακών μορίων. Αυτά σε συνδυασμό έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της κινητοποίησης καθώς και ταχύτερο χρόνο αποκατάστασης. Ο ασθενής συνήθως εξέρχεται από το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό με τη χρήση των παλαιότερων τεχνικών.

Στην Ελλάδα ο Δρ Λυκίσσας εφάρμοσε πρώτος το έτος 2016 την τεχνική MISS σε ασθενή με σκολίωση

  • Για τα παιδιά και τους εφήβους, η χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης προτείνεται για καμπύλες που έχουν ξεπεράσει τις 40 μοίρες. Στην περίπτωση που σκολίωσης αυτού του μεγέθους αφεθούν χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση θα συνεχίσουν να επιδεινώνoνται ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της σκελετικής ωρίμανσης. Η τεχνική MIS SCOLIOSIS, εφόσον ενδείκνυται, παρέχει άριστα αισθητικά αποτελέσματα ενώ μειώνει τις απώλειες αίματος και το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο.
  • Η σκολίωση και η κύφωση των ενηλίκων θα πρέπει να διορθωθεί χειρουργικά όταν συνδυάζεται με πόνο στη μέση ή/και στα πόδια που περιορίζει τις καθημερινές δραστηριότητες και μειώνει την ποιότητα ζωής. Η τεχνική MIS SCOLIOSIS στους ενηλίκους έχει απόλυτη ένδειξη όταν οι συνυπάρχουσες παθήσεις καθιστούν τις «κλασσικές» μεθόδους απαγορευτικές.

Διεγχειρητική εικόνα διαδερμικής οπίσθιας σπονδυλοδεσίας με την βοήθεια του O-ARM II.

Διεγχειρητικές εικόνες πλάγιας σπονδυλοδεσίας. Δια μέσου ελάχιστης τομής 2-3 εκ μπορούν να τοποθετηθούν αναίμακτα μεγάλα εμφυτεύματα (κλωβοί) στην θέση των δίσκων βοηθώντας σημαντικά την απώλεια του φυσιολογικού ύψους του δίσκου και την διαθερμική διόρθωση της υπάρχουσας σκολίωσης και κύφωσης.