drlykissas.com

Αντιμετώπιση Σκολίωσης Ενηλίκων με Χειρουργική Πλοήγηση

Η χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, όπως η αντιμετώπιση σκολίωσης ενηλίκων, αποτελεί ένα αντικείμενο που λίγοι εξειδικευμένοι χειρουργοί κατέχουν τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Η τρισδιάστατη και πολύπλοκη δομή της σπονδυλικής στήλης αλλά και η πληθώρα των παθήσεών της αποτέλεσαν και αποτελούν αιτία επεναλαμβανόμενων ιατρικών σφαλμάτων και δυσαρεστημένων ασθενών. 

Μια άλλη ιδιαιτερότητα της σπονδυλικής στήλης είναι το γεγονός ότι φιλοξενεί ευαίσθητα ανατομικά στοιχεία όπως ο νωτιαίος μυελός και οι νευρικές ρίζες η βλάβη των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά σοβαρές επιπλοκές. Η διεθνής ιατρική κοινότητα με τη βοήθεια των μεγαλύτερων διεθνών εταιρειών σπονδυλικής στήλης όπως η Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης Βορείου Αμερικής (NASS), η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης (Eurospine) και η Εταιρεία Έρευνας της Σκολίωσης (SRS) προσπαθώντας να μειώσει τον αριθμό και τη σοβαρότητα των νευρολογικών επιπλοκών στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης έθεσαν ως βασική προϋπόθεση την ενασχόληση με αυτήν χειρουργών που αποδεδειγμένα έχουν εξειδικευτεί στο αντικείμενο αυτό. Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Δρ. Μάριος Λυκίσσας είναι διεθνώς αναγνωρισμένος χειρουργός σπονδυλικής στήλης (fellowship trained) με πολύχρονη εμπειρία στη χειρουργική διόρθωση ακόμη και των πιο ακραίων παραμορφώσεων. 

Δυστυχώς, παρά την υψηλή εξειδίκευση του ιατρικού προσωπικού και τη συνεχή παρακολούθηση τη νευρικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια του χειρουργείου με τη βοήθεια του νευροφυσιολογικού ελέγχου, οι νευρολογικές βλάβες συνεχίζουν να προκαλούνται κατά τη διάρκεια των χειρουργείων της σπονδυλικής στήλης. 

Τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, εξελίχθηκε και εφαρμόστηκε στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης ένα σύστημα χειρουργικής πλοήγησης το οποίο επιτρέπει στον χειρουργό να παρακολουθεί την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σε πραγματικό χρόνο (real time) με την ακρίβεια αξονικού τομογράφου. 

Αν και η χρήση του μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα από το χειρουργό με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου χειριστή, η απόλυτη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του και κατ’ επέκταση η ελαχιστοποίηση του ιατρικού σφάλματος απαιτεί πολύχρονη εμπειρία από τον χειρουργό στο χειρισμό του συστήματος αυτού. Ο Dr Λυκίσσας εκπαιδεύτηκε στο σύστημα αυτό στο γνωστό Memorial Sloan Kettering Cancer Center της Νέας Υόρκης και στο Hospital for Special Surgery της Νέας Υόρκης και ήταν από τους πρώτους που το εφάρμοσε σε ενήλικες και παιδιά με σκολίωση. 

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, όπως η διαδερμική οπίσθια οσφυϊκή και η διαδερμική πλάγια οσφυϊκή σπονδυλοδεσία, όταν είναι εφικτές, είναι η προτιμώμενη προσέγγιση στη θεραπεία παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης ενηλίκων όπως η σκολίωση και η κύφωση

Η πλοήγηση με το O-ARM II και κατ’ επέκταση η ρομποτική πλοήγηση μπορεί να καθοδηγήσει αυτές τις ελάχιστα επεμβατικές προσεγγίσεις με τη βοήθεια της διεγχειρητικής απεικόνισης η οποία εξασφαλίζει μεγαλύτερη Ακρίβεια για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, Ασφάλεια όσον αφορά την πρόληψη των επιπλοκών και Αποτελεσματικότητα όσον αφορά ένα άριστο αποτέλεσμα για τον ασθενή τόσο όσον αφορά την υποχώρηση του πόνου όσο και στην αισθητική διόρθωση της παραμόρφωσης. Αυτό είναι ακριβώς που ο Δρ. Λυκίσσας αναφέρει ως τα 3Α της χειρουργικής πλοήγησης με την βοήθεια της οποίας έχει χειρουργήσει περισσότερους από 600 ενήλικες με σκολίωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Πέραν την σκολίωσης, κάθε ενήλικας με πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη στον οποίο έχει τεθεί η ένδειξη του χειρουργείου μπορεί να ωφεληθεί από το σύστημα αυτό. Παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν με το σύστημα αυτό είναι μεταξύ άλλων η δισκοπάθεια, τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης, η κύφωση, η σπονδυλολίσθηση, η σπονδυλική στένωση, οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης αλλά και πολλές άλλες. 

H χρήση του συστήματος πλοήγησης Ο-ARM ΙΙ κάνει την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στη σπονδυλική στήλη να είναι ασφαλέστερη ακόμη και από αυτή που θα πραγματοποιούσε ο πιο έμπειρος χειρουργός παγκοσμίως.

Αντιμετώπιση σκολίωσης ενηλίκων: Ασθενής 81 ετών με σοβαρού βαθμού εκφυλιστική κυφοσκολίωση. Εικόνες πριν και 48 ώρες μετά το χειρουργείο με την βοήθεια του O-arm.

Untitled-1__8