drlykissas.com

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ

Η περίπτωσή σας είναι μοναδική. Αυτή είναι η αρχή μας.

Είναι λογικό και απολύτως φυσιολογικό οτιδήποτε αφορά την υγεία, απλό ή πολύπλοκο, να προκαλεί πάντα άγχος για τους περισσότερους ασθενείς. Παρόλα αυτά το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να θυμάται κανείς είναι ότι η ομάδα της Σπονδυλικής Στήλης χειρίζεται εξίσου πολύπλοκες περιπτώσεις, ίσως σαν και τη δική σας, πολύ συχνά. Ένα πρώτο βήμα για να μετριάσουμε την ανησυχία σας είναι να προσπαθήσουμε να εξοικειωθούμε περισσότερο με την δική σας περίπτωση καθώς και με τις επιλογές της θεραπείας σας. Η ομάδα μας πιστεύει στην πλήρη ενημέρωση των ασθενών σχετικά με την κατάστασή τους. Ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης θα καθορίσει την καλύτερη θεραπεία για τη συγκεκριμένη πάθηση.

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ

Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική για την Αντιμετώπιση της Εκφυλιστικής Νόσου του Μεσοσπονδυλίου Δίσκου

Σπονδυλοδεσία

Η σπονδυλοδεσία είναι μια από τις χειρουργικές θεραπείες που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπως είναι η εκφυλιστική νόσος του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Στόχος της θεραπείας αυτής είναι να σταθεροποιήσει την άρθρωση μεταξύ δύο παρακείμενων σπονδύλων, η οποία θα ανακουφίσει από τον πόνο και θα βελτιώσει την λειτουργία της σπονδυλικής στήλης.

Κατά τη διασωματική σπονδυλοδεσία, ο κατεστραμμένος μεσοσπονδύλιος δίσκος αντικαθιστάται από ένα ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο στήριξης (κλωβός) το οποίο διατηρεί τη σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και αποκαθιστά το ύψος του δίσκου το οποίο λόγω της εκφύλισης είχε χαθεί.

Με την εκ νέου ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και την αποκατάσταση του ύψους του δίσκου, διευρύνεται ο χώρος δια του οποίου διέρχονται οι νευρικές ρίζες. Επιπλέον, αυτά τα ειδικά πλαίσια στήριξης περιέχουν οστικά μοσχεύματα και αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι συμβάλουν στην σπονδυλοδεσία.

Για τη διασωματική σπονδυλοδεσία της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης έχουν περιγραφεί πολυάριθμες προσπελάσεις. Η οπίσθια προσπέλαση παρέχει άμεση πρόσβαση στη σπονδυλική στήλη, προκαλεί ωστόσο σημαντική βλάβη στους μύες της ράχης και σε ορισμένες περιπτώσεις στις νευρικές ρίζες που μπορεί να οδηγήσει σε μετεγχειρητικό πόνο και σπανιότερα σε απώλεια της αίσθησης στα κάτω άκρα.

Από την άλλη μεριά, μια πρόσθια προσπέλαση της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης παρέχει άριστη πρόσβαση στη σπονδυλική στήλη επιτρέποντας στο χειρουργό τη διόρθωση παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης και την επίτευξη σταθερής σπονδυλοδεσίας. Δυστυχώς, η προσπέλαση από το πρόσθιο τμήμα της σπονδυλικής στήλης δια της κοιλιάς, ναι μεν αποφεύγει τη βλάβη στους ραχιαίους μυς και τις νευρικές ρίζες, αλλά περιλαμβάνει μεγάλες τομές και απαιτεί προσεκτικό χειρισμό των μεγάλων αιμοφόρων αγγείων και των οργάνων της κοιλιάς.

H Πλάγια Προσπέλαση στη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης

Μια πιο σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση της σπονδυλικής στήλης είναι αυτή της πλάγιας προσπέλασης η οποία προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές προσπελάσεις, διατηρώντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα των τελευταίων. Σε αυτή την ελάχιστα επεμβατική τεχνική, ο ασθενής τοποθετείται στο πλάι. Ο χειρουργός της σπονδυλικής στήλης θα εντοπίσει τον δίσκο που έχει προσβληθεί χρησιμοποιώντας ακτινοσκοπικό έλεγχο και θα τον προσεγγίσει κάνοντας μια μικρή πλάγια τομή μήκους 3 εκατοστών. Μέσω αυτής της τομής, ο ψοΐτης μυς είναι ο μόνος που θα πρέπει να προσπελαστεί.

Κατά την προσπέλαση δια του ψοΐτη μυ αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης, χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές παρακολούθησης των νευρικών ριζών μειώνοντας στο ελάχιστο τον κίνδυνο τραυματισμού τους. Όταν ο εκφυλισμένος δίσκος είναι πλέον ορατός, ο χειρουργός της σπονδυλικής στήλης τον αφαιρεί προσεκτικά, απελευθερώνει σχολαστικά τις παραμορφωτικές δυνάμεις της σπονδυλικής στήλης και προετοιμάζει τους παρακείμενους σπονδύλους για τη σπυνδολοδεσία. Το κατεστραμμένο μέρος του δίσκου αφαιρείται και ο εξειδικευμένος κλωβός στήριξης τοποθετείται. 

Η τεχνική της πλάγιας προσπέλασης της σπονδυλικής στήλης μπορεί να συνδυαστεί με ελάχιστα επεμβατικές οπίσθιες τεχνικές και έτσι να επιτευχθεί 360° σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Σε περιπτώσεις ασθενών με εκφύλιση ενός ή δύο επιπέδων η πλάγια προσπέλαση μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει επαρκή σπονδυλοδεσία.

Πλεονεκτήματα της Πλάγιας Προσπέλασης

Ένα πλεονέκτημα της πλάγιας προσπέλασης της σπονδυλικής στήλης είναι το γεγονός ότι οι τομές που χρησιμοποιούνται είναι σημαντικά μικρότερες από τις τομές των παραδοσιακών προσπελάσεων και επομένως το αισθητικό αποτέλεσμα σαφώς καλύτερο. Επιπλέον, προσεγγίζοντας τη σπονδυλική στήλη από μια πλάγια τομή ο χειρουργός της σπονδυλικής στήλης προστατεύει τα ζωτικά όργανα της κοιλιάς, τους μύες και τα νεύρα που βρίσκονται σε κίνδυνο με τις παραδοσιακές προσπελάσεις της σπονδυλικής στήλης. Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι είναι αναίμακτη.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε σπονδυλοδεσία, χρησιμοποιώντας την πλευρική προσέγγιση στην οσφυϊκή σπονδυλική στήλη δεν έχουν καμία απώλεια αίματος και έχουν ελάχιστο τραυματισμό των μαλακών μορίων. Αυτά σε συνδυασμό έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της κινητοποίησης καθώς και ταχύτερο χρόνο αποκατάστασης. Ο ασθενής συνήθως εξέρχεται από το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό με τη χρήση των παλαιότερων τεχνικών.